Duaal leren 

Onze school is gespecialiseerd in opleidingen hotel,restaurant-keuken, slagerij, bakkerij, toerisme en hospitality.

De jarenlange samenwerking en de nauwe contacten met de verschillende sectoren én het streven naar innoverend onderwijs,

heeft er toe geleid dat wij ook de nieuwe onderwijsvorm “duaal leren” kunnen aanbieden voor een aantal richtingen.

De leerling behaalt zijn getuigschrift of diploma door een opleiding waarbij school en werkplek worden afgewisseld.

Een opleiding in “duaal leren” stimuleert tevens de passie,creativiteit en gastvrijheid van de leerlingen, de basiswaarden

van onze school.

WAT IS DUAAL LEREN?

Duaal leren of alternerend leren is leren op school én op de werkplek.

Het biedt de jongeren de kans om hun studies af te wisselen met activiteiten op de werkvloer. Op deze manier wordt theorie en praktijk op ideale wijze gecombineerd. Zowel de sector als de school bewaken de kwaliteit van de opleiding en bieden de leerling een “real life experience”.

De werkplek wordt zo een stukje school en de mentor op de werkplek wordt een opleider.

Je kan dus spreken van een joint venture tussen leerling – werkgever – school.

Duaal leren is een stap naar levenslang leren in een competitieve en erg snel veranderende maatschappij.

WAAROM DUAAL LEREN

Het levert de leerling een felbegeerd toegangsticket tot de arbeidsmarkt Al doende leren werkt motiverend

Het is een up-to-date opleiding met de nieuwste infrastructuur. Je leert tussen professionals

Je ontwikkelt belangrijke softskills zoals samenwerken, communiceren, verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen

Het geeft de leerling de nodige ondersteuning en zorgt voor dat extra duwtje omhoog voor diegenen die reeds talent hebben

Het is dé leervorm van de toekomst

 

WAT LEER IK OP SCHOOL?

Op school krijg je nog steeds de algemene vorming.

Vakken als Project Algemene Vakken, Lichamelijke Opvoeding, levensbeschouwelijk vak en Frans blijven op het menu staan.

Deze vakken komen tijdens 2 lesdagen per week aan bod. Afhankelijk van je gekozen studierichting en leerjaar, komen hier nog een aantal vakken bij zoals talen in de richting receptionist en technische vakken en/of praktijkvakken in andere richtingen.

Wat leer ik op de werkvloer?

Op de werkvloer word je professioneel begeleid om de beroepskwalificaties van de sector te verwerven.

PRAKTISCHE INFO

Er wordt een OAO contract (overeenkomst alternerende opleiding) tussen werkgever, leerling en de onderwijsvertrekker afgesloten

De overeenkomst is van bepaalde duur, maar kan schooljaaroverstijgend zijn.

De werkgever betaalt de leerling een maandelijkse leervergoeding

De bedragen van de leervergoeding worden aangepast aan de evolutie van het gemiddeld gewaarborgd minimuminkomen

De kinderbijslag blijft behouden

De werkgever die de leerling een opleiding aanbiedt, zorgt ook voor een ongevallenverzekering

De leerling heeft recht op schoolvakanties

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR DUAAL LEREN AAN DE HOTELSCHOOL?

Derde graad - 1ste en 2de leerjaar

          5 duaal Brood- en banketbakkerij – bestaand

          5 duaal Grootkeuken – nieuw

          6 duaal Grootkeuken - nieuw 

          6 duaal Brood- en banketbakkerij - nieuw

Derde graad – 3e leerjaar

          7 duaal Receptionist – bestaand

          7 duaal Chocoladebewerking – nieuw

          7 duaal Grootkeuken 

IETS VOOR JOU ALS...

Je zin hebt in een stevige theoretische basis verder te verdiepen op de werkvloer.

Je gebeten bent door je vak en je gemotiveerd bent om dit vak te leren van experts.

Je bereid bent om er voor te gaan.

Dan ben je de geknipte kandidaat om te starten met duaal leren!

VOORDELEN DUAAL LEREN

Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: feedback vragen,

 met deadlines werken, gepast communiceren op de werkvloer, …

Je leert op school én op de werkplek en doet werkervaring op

Na je studies vind je gemakkelijker een boeiende job

Duaal leren geeft de leerling de nodige ondersteuning en zorgt voor

dat extra duwtje omhoog voor diegenen die reeds talent hebben

Die extra financiële middelen van ESF geven ons en de scholen ruimte om dingen uit te proberen. De projecten zijn relatief kleinschalig opgevat: met een beperkt aantal scholen en leerlingen. Dat maakt dat we goed het overzicht bewaren en gemakkelijk afspraken kunnen maken binnen de groep. De bedoeling is dat we elkaars werking beter leren kennen en ervaringen uitwisselen. 

Schermafdruk 2020-04-17 11.20.03.png
Schermafdruk 2020-04-17 11.19.48.png

Hotelschool Hasselt  
Elfde-Liniestraat 22  
3500 Hasselt    
+ 32 11 30 77 30

GO!_VLA_Logo_3regels_transparant.png
go next level .jpg

© 2018 - Website De Vriendenkring vzw Hotelschool Hasselt - KS