Hotelschool Hasselt  
Elfde -Liniestraat 22  
3500 Hasselt    
+ 32 11 30 77 30 

GO!_VLA_Logo_3regels_transparant.png
go next level .jpg

© 2018 - Website De Vriendenkring vzw Hotelschool Hasselt - KS 

1ste graad

Als je 12 geworden bent en koken, bakken, reizen zijn je passie, dan kan je terecht in de 1stegraad van onze school.
Je kiest op basis van je vaardigheden tussen de A- en de B stroom.

Je leert er vooral ‘proeven’ van de vier afdelingen die je vanaf de 2e graad kan volgen.

Natuurlijk verliezen we je algemene vorming niet uit het oog. Naast boeiende lessen organiseren we ook heel wat vakoverschrijdende projecten i.v.m. cultuur, kunst, techniek, sport, ….

Eén bijzonder (vakoverschrijdend) project is CLIL (content learning integrated language). Je leert spelenderwijs de Franse taal gebruiken tijdens de lessen voeding.

Om de overgang te vergemakkelijken, hebben jullie een eigen speelplaats.
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor jou en daarnaast kan ook steeds terecht bij de leerlingbegeleider.  

Zowel in het eerste als tweede jaar organiseren we het SKILLZ-lab. Tijdens de activiteiten van het SKILLZ-lab ontdek je zelf waar je talenten en je passie ligt: in de keuken, de bakkerij of toch eerder de slagerij. 

Of misschien wel in de afdeling Toerisme

De leerlingen van de afdeling Toerisme nemen je een aantal halve dagen mee op sleeptouw,

zodat je ook die afdeling goed leert kennen. 

Het hoogtepunt van het SKILZZ-lab is het grootouderontbijt: samen met je klasgenoten organiseer je een heus luxe-ontbijt voor je grootouders. Kan je meteen laten zien wat je geleerd hebt! 

Doorheen het jaar zijn er kleine en grote projecten en leerrijke uitstappen, want leren doe je niet alleen in de klas.

De geïntegreerde werkperiode is een belangrijk onderdeel van de 1ste graad.

De invulling is verschillend voor het eerste en het tweede jaar. 

Het eerste jaar gaat op zeeklassen, omdat het interessanter is om te leren door zelf te ontdekken en de dingen zelf te ervaren.

Het is ook een bijzondere gelegenheid om te werken aan vakoverschrijdende eindtermen zoals sociale vaardigheden,

milieu- en gezondheidseducatie. Voor het tweede jaar worden binnen dezelfde periode verschillende activiteiten georganiseerd,

waar leerlingen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. 

In het kader van het vak techniek nemen we ieder schooljaar deel aan de wetenschapsacademie,

waar de leerlingen de kans krijgen kennis te maken met verschillende technieken.

En wat dacht je van het Internationaal Vertelfestival! De vertellers richten zich rechtstreeks tot het publiek en creëeren een film

in je hoofd die je nog lang zult afspelen.