top of page

ONZE MISSIE

De basisopdracht van onderwijs en vorming is de talenten en de persoonlijkheid van elke leerling op een kritisch - stimulerende wijze optimaal te ontwikkelen, om maximale kansen te geven voor zijn beroepscarrière en zijn sociale, culturele en persoonlijke ontwikkeling (eindrapport van de Commissie Technische en Technologische Beroepen en Opleidingen van de Koning Boudewijnstichting "Accent op talent", een nieuwe visie op leren en werken - 2003).

ONZE VISIE

De GO! Next Hotelschool Hasselt is een secundaire school waar kwaliteitsvol onderwijs wordt aangeboden in een krachtige leeromgeving. De Hotelschool legt enerzijds de nadruk op een gedegen algemene vorming van iedere jongere, anderzijds op een kwalitatieve competentiegerichte vakopleiding. Deze dubbele focus moet uiteindelijk onze leerlingen in staat stellen om op het eind van derde graad met succes te kunnen kiezen voor een verdere professionalisering in het hoger onderwijs of een kwalitatieve job in te vullen op de arbeidsmarkt. 

Kernwaarden in de opleiding zijn passie, creativiteit, gastvrijheid. 

Onze school hecht doorheen de schoolloopbaan van de jongere erg veel belang aan positieve coaching, feedback en ondersteuning. Iedere leerling moet leerwinst boeken in een omgeving die het welbevinden bevordert en de jongere begeleidt in zijn ontwikkelingsproces tot kritische, evenwichtige en mondige jongvolwassene. De Hotelschool focust daartoe op een sterk ontwikkelde leerlingenbegeleiding en studiekeuzebegeleiding waarbij alle partijen (leerkrachten, ouders, opvoeders, stagementoren…) betrokken zijn

bottom of page