top of page

OV4

Wat is opleidingsvorm 4? 

In Opleidingsvorm 4 (OV4) bieden wij het programma van het regulie-re onderwijs aan aan leerlingen die omwille van hun motorische be-perking en/of autismespectrum stoornis meer ondersteuning nodig hebben dan het gewoon onderwijs kan bieden. 

Omdat deze leerlingen het leerplan van het gewoon secundair onder-wijs volgen, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften en diploma’s be-halen. Hiermee kunnen ze verder studeren. 

De doelstelling is dat de jongeren worden voorbereid op herintegratie in het secundair onderwijs, hoger onderwijs of tewerkstelling en inte-gratie in het gewone leven. 

Samengevat is opleidingsvorm 4 de leerstof en einddoelstellingen van het gewoon onderwijs met de omkadering (begeleiding/ondersteuning) van het buitengewoon onderwijs. 

Visie/missie 

In de oASSe, gelegen op de “Campus Elfde Linie” te Hasselt, bieden we de jongeren een veilige en rustige schoolomgeving. We werken op kleine schaal waardoor we een persoonlijke en gemoedelijke sfeer creëren. 

Onze visie is dat we werken van integratie naar inclusie. We zijn ge-vestigd binnen een school van het gewoon onderwijs, waardoor we drempelverlagend werken en we de leerlingen beter kunnen voorbe-reiden op een eventuele herintegratie in het gewoon secundair onder-wijs. 

Drukverlagend werken, aanpassingen op maat van de leerling en fo-cus op het socio-emotioneel welbevinden zijn onze belangrijkste pij-lers. 

Klik hier voor meer info

bottom of page