top of page

OC 
Oudercomite

De vereniging, opgericht op 9 maart 1981, heeft tot doel de “Ouderparticipatie” aan het leven van de school te bevorderen.

Dit houdt in:

          - de samenwerking tussen gezin en school te bevorderen

          - de ouders de nodige informatie bezorgen over de

            doelstellingen van het gemeenschap- onderwijs en de

            school om de opvoeding van hun kinderen beter

            te kunnen begeleiden.

           - de maatschappelijke integratie van de leerlingen

             tijdens en na de schoolperiode helpen verwezenlijken

           - de ouders de nodige hulp bieden (pedagogische,

             psychologisch en didactisch) bij de opvoeding van hun kinderen

           - samenwerking met andere bij de school betrokken

             organen en groepen

           - bijschoolse en buitenschoolse activiteiten helpen organiseren in                      afspraak met de school

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

www.ochotelschoolhasselt.be

oudercomitehotelschoolhasselt@gmail.com

www.facebook.com/Oudercomité Hotelschool Hasselt

 

bottom of page