VZW
De Vriendenkring

De v.z.w. Vriendenkring van de Hotelschool kan terugkijken op een lange traditie van gastronomische activiteiten.

 

Daarnaast verschijnt er 2 x per jaar een nieuwsbrief waarin wordt teruggekeken op het schoolleven.

Iedereen kan lid worden van de Vriendenkring. Voor 20 euro per jaar bent u als eerste op de hoogte van de activiteiten, kan u genieten van een gastronomische maaltijd in onze didactische restaurants en krijgt u toegang tot de schoolwinkel.

De raad van bestuur van de vriendenkring, bestaat uit sterke figuren en is pluralistisch samengesteld, men kan raadslid worden na voordracht. De fondsen van deze vereniging gaan naar de imagoversterking en de uitstraling van de school.

 

Jaarlijks wordt er een prijs toegekend aan de meest verdienstelijke oud-leerling; de Octogoon-prijs van de Vriendenkring van de Hotelschool is gegeerd.

VZW
De Vriendenkring

Wanneer u lid bent, draagt u onze vzw een warm hart toe. 
De lidgelden worden gebruikt ter ondersteuning van de school en de leerlingen. 

Als lid kan u deelnemen aan de gastronomische activiteiten en kan u terecht in de Didactische restaurants Ter Kapermolen te Hasselt of De Roerdomp te Diepenbeek. 
U ontvangst een nieuwsbrief met een overzicht van onze activiteiten en een link waarop u kan reserveren. 

 

Vul uw gegevens in en stort €20 euro op rekeningnr 
IBAN 05 4548 1029 0175 

BIC KREDBEBB
Nadien ontvangt u een lidkaart met lidnummer dat u mag vermelden bij een reservatie. 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

OC 
Oudercomite

De vereniging, opgericht op 9 maart 1981, heeft tot doel de “Ouderparticipatie” aan het leven van de school te bevorderen.

Dit houdt in:

          - de samenwerking tussen gezin en school te bevorderen

          - de ouders de nodige informatie bezorgen over de

            doelstellingen van het gemeenschap- onderwijs en de

            school om de opvoeding van hun kinderen beter

            te kunnen begeleiden.

           - de maatschappelijke integratie van de leerlingen

             tijdens en na de schoolperiode helpen verwezenlijken

           - de ouders de nodige hulp bieden (pedagogische,

             psychologisch en didactisch) bij de opvoeding van hun kinderen

           - samenwerking met andere bij de school betrokken

             organen en groepen

           - bijschoolse en buitenschoolse activiteiten helpen organiseren in                      afspraak met de school

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

www.ochotelschoolhasselt.be

oudercomitehotelschoolhasselt@gmail.com

www.facebook.com/Oudercomité Hotelschool Hasselt